HakkımızdaSporjoy Bilişim Yazılım ve Reklam Tic. Ltd. Şti.Biz Kimiz

2020 yılında İstanbul’da kurulan Sporjoy; 2022 yılı, 1 Ocak tarihi itibariyle faaliyete geçecek güncel, güvenilir, çok yönlü, işlevsel bir spor ağıdır.


Maksadımız

Spor camiasının içinde yetişmiş deneyimli, kalifiye kadromuzla; spor çevrelerinin gereksinimlerini, sorunlarını, taleplerini saptamak ve bu ihtiyaçlara en ivedi en nitelikli çözümleri, olanakları üretmektir.


Kurumsal Kimliğimiz

Bünyesinde; ülkesini çeşitli spor dallarında birçok kez temsil etmiş milli sporcular, spor idarecileri, federasyon yöneticileri, yazılımcılar, grafikerler, reklamcılar, metin yazarları istihdam eden olanakları yüksek, etkileşim alanı geniş bir kurumsal kimliğimiz var.


Nasıl Yapacağız

Kendini, daha da mühimi spor camiasını ve ülkesini iyi tanıyan, iyi bilen saha ekiplerimizle il il, bölge bölge, kısım kısım araştırmalar yapacak; bünyesindeki spor okullarının, spor kurumlarının, profesyonel ya da amatör tüm spor kulüplerinin öğrenci veya sporcu bulması noktasında ayda yedi, haftada otuz, yılda üç yüz altmış beş gün faal olacağız. Spor heveslisi bir çocuğun, olgun bir sporcuya dönüşeceği süreçteki tüm ihtiyaçlarını temin edebileceği, kendini bu süreçte yalnız hissetmeyeceği bir ağ tesis edeceğiz. Kadın, erkek, çocuk, yetişkin ve dezavantajlı tüm yurttaşlarımızın; rahatça spor yapabilecekleri merkezlere erişimi konusunda nitelikli, güvenli ve profesyonel bir platform oluşturacağız.

Kulüpler, Spor Salonları ve Okullar Kulüpler, spor salonları ve okulların öğrenci ya da sporcu bulmaları veya sponsorlara, taraftarlara, üyelere ulaşımı hususunda büyük bir imkân ve kolaylık sağlayacağız. Profesyonel ekibimizle reklam, PR çalışmaları, nitelikli araç-gereçlerin kolay ve rahat temini, puanlandırma sistemiyle rekabeti artırıcı gelişim önerileri, plan program ve analiz oluşturma imkânlarını kulüp ve okullarımıza sunacağız. Bu sayede kulüplerimiz ve okullarımız, hem öğrencilere hem sporculara hem kitlelere hem de sponsorlara daha rahat ulaşabilecekler.


Yurttaşlarımıza...

Dünya değişiyor. Dünya dönüşüyor. Bir doğal seçilim sonucu olarak çağına ve çağın gereksinimlerine ayak uyduramayan, ayak direyen tüm toplumlar ve oluşumlar maalesef ki geride kalmakta, kendini imhâ etmekte. Hâl böyleyken insanlık için en ehemmiyetli en kıymetli husus, sağlık ve eğitim oluyor.

Obezite, pek dikkate alınmasa da çağımızın en büyük hastalığı olmuş durumda. Obeziteyle mücadelenin en etkili yolu da spordan geçiyor. Bilhassa kırsal bölgelerde, taşra kentlerinde kadınlarımız başta olmak üzere birçok yurttaşımız, spor salonlarına ulaşmakta sorun yaşıyor. Çoğu yurttaşımız, hemen üst sokağındaki spor salonundan bihaber ya da mevcut salonlardan şikâyetçi durumda. Spora başladıktan, sağlıklı yaşamınartılarını gördükten sonra yetersiz ekipman ve kısıtlı alet imkânsızlıklarından ötürü gelişimlerini, daha vahimi sporu terk etmek zorunda kalıyorlar. Spora yetenekli çocuklarımız, sokak aralarında başladıkları serüvenlerini, bir spor okulu aracılığıyla uluslararası bir sporcuya dönüşerek tamamlayamıyorlar. İşte, Sporjoy ailesi şehrinize, kulüplerinize, okullarınıza geliyor. Ülkemizin tüm bölgelerini tüm yurttaşlarını imkân yönünden, spor alanında eşitlemeye geliyor! Dünya değişirken biz de boş durmadık, spor ve sporcu için bu atılımı gerçekleştirdik. Sizlerin desteği, ilgisi ve geri dönüşleriyle daha da güçlenecek daha nitelikli ve faydalı bir yapıya dönüşeceğiz.
“Değişim bir kişiden başlar. Kendini değiştiren, dünyayı değiştirir...“

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙